/ t_aktai/

-->

Katalogai

/t_aktai/isvedimas.php?temos_id=14&title=Dokumentų%20priėmimas/
/t_aktai/tfiles/

Puslapiai

(i)  /t_aktai/forma.php?title=Teisės%20aktų%20paieška
(i)  /t_aktai/imghtm.gif
(i)  /t_aktai/isvedimas.php?temos_id=1&title=Vaistinių%20preparatų%20registracija,%20perregistracija%20ir%20variacijos
(i)  /t_aktai/isvedimas.php?temos_id=1&title=Vaistinių%20preparatų%20registracija,%20perregistracija%20ir%20variacijos
(i)  /t_aktai/isvedimas.php?temos_id=10&title=Farmacinių%20įmonių%20veiklos%20kontrolė
(i)  /t_aktai/isvedimas.php?temos_id=11&title=Vaistų%20kokybės%20kontrolė
(i)  /t_aktai/isvedimas.php?temos_id=12&title=Farmakopėja
(i)  /t_aktai/isvedimas.php?temos_id=13&title=Kiti%20teisės%20aktai
(i)  /t_aktai/isvedimas.php?temos_id=15&title=Gera%20laboratorinė%20praktika
(i)  /t_aktai/isvedimas.php?temos_id=16&title=Specialios%20medicininės%20paskirties%20produktų%20registracija%20ir%20perregistracija
(i)  /t_aktai/isvedimas.php?temos_id=17&title=Įstatymai
(i)  /t_aktai/isvedimas.php?temos_id=2&title=Farmakologinis%20budrumas
(i)  /t_aktai/isvedimas.php?temos_id=29&title=Einamieji%20VVKT%20įsakymai
(i)  /t_aktai/isvedimas.php?temos_id=3&title=Narkotinių%20ir%20psichotropinių%20medžiagų%20ir%20jų%20pirmtakų%20(prekursorių)%20kontrolė
(i)  /t_aktai/isvedimas.php?temos_id=4&title=Farmacinės%20veiklos%20licencijavimas%20ir%20monitoringas
(i)  /t_aktai/isvedimas.php?temos_id=5&title=Klinikiniai%20tyrimai
(i)  /t_aktai/isvedimas.php?temos_id=7&title=Vaistų%20reklama
(i)  /t_aktai/isvedimas.php?temos_id=8&title=Geros%20gamybos%20praktika
(i)  /t_aktai/isvedimas.php?temos_id=9&title=Gera%20platinimo%20praktika
(i)  /t_aktai/isvedimas.php?tipo_id%5B0%5D=18&title=VVKT%20įsakymai
(i)  /t_aktai/isvedimas.php?tipo_id%5B0%5D=19&title=Projektai
(i)  /t_aktai/isvedimas.php?tipo_id%5B0%5D=3&title=Paraiškų%20formos
(i)  /t_aktai/isvedimas.php?title=ES%20dokumentai
(i)  /t_aktai/msworddoc.gif
(i)  /t_aktai/pdf.gif
(i)  /t_aktai/temu_sarasas.php?title=Visi%20teisės%20aktai
(i)  /t_aktai/undef.gif
(i)  /t_aktai/xls.gif